voorbeelden uit de praktijk
  • S. krijgt iedere week de opdracht van zijn mama om zijn zwemzak klaar te maken voor de volgende dag. Hij neemt telkens zijn zwemzak en zet deze klaar bij zijn boekentas. Als zijn mama vraagt of alles er in zit, is het antwoord steeds 'ja'. Toch heeft hij de dag nadien vaak een nota dat hij iets vergeten was. Tijdens de coaching bespreken we wat er allemaal in de zwemzak moet zitten en visualiseren we dit. We maken een stappenplan voor het maken van de zwemzak. We bekijken hoe hij dit kan gebruiken en evalueren dit ook nadien.
     

  • J. wordt op school vaak verkeerd begrepen. Dit zorgt ervoor dat ze vaak wordt uitgesloten. Tijdens de coaching werd er besproken om de klasgenoten in te lichten over haar autisme. De auti-coach neemt contact op met de school en begeleidt haar.
     

  • T. heeft vaak woede-uitbarstingen. Samen met de auti-coach kijken we naar de aanleidingen van deze uitbarstingen. We bespreken wat er hem kan helpen om zo'n uitbarsting te voorkomen en visualiseren dit. We bekijken hoe we dit kunnen gebruiken in de moeilijke situaties.
     

  • Y. heeft een verstandelijke beperking en autisme. Er is geen verbale communicatie. De non-verbale communicatie gebeurt zeer vluchtig en leidt ook vaak tot frustratie. De ouders geven aan dat ze graag contact willen maken met hun dochter en haar communicatie graag beter willen begrijpen. We bekijken of ze kan en wil werken met een ondersteunend communicatiemiddel.